Een nieuwe behandeling voor het Prikkelbare Darm Syndroom; PDS.

FODMAP dieet.

FODMAP’s zijn voedingsstoffen (moleculen) die klachten kunnen geven als opgeblazen gevoel, buikkrampen, verstopping of juist diarree. Om er achter te komen voor welke FODMAP u gevoelig bent is het noodzakelijk alle FODMAP’s gedurende 4 – 6 weken uit de voeding te halen. De FODMAP vrije periode (de eliminatiefase).
Na deze 4 – 6 weken worden één voor één de verschillende FODMAP’s weer aan de voeding toegevoegd en de mogelijke klachten worden consequent genoteerd. Aan het einde van deze periode ( de introductiefase) zal duidelijk zijn welke FODMAP u overgevoelig bent.

Begeleiding van de diëtist.

Het FODMAP-dieet is geen eenvoudig dieet. In de eliminatiefase kunnen een groot aantal voedingsmiddelen niet gegeten worden. De diëtist bespreekt je voedingsgewoonten en probeert deze samen met jou om te zetten naar voedingsmiddelen die passen binnen het dieet. Ze helpt je voldoende variatie in je voeding te houden en te voorkomen dat er tekorten in de voeding ontstaan. De begeleiding bestaat uit maximaal 3 consulten met daarbij begeleiding via de mail.
Voordat je het FODMAP dieet gaat volgen is het van belang dat je dit eerst met je huisarts bespreekt. Het moet duidelijk zijn dat je klachten gevolgen zijn van PDS en niet het gevolg zijn van een andere ziekte of aandoening.
Wil je eerst informatie van mij neem dan contact op via telefoon of mail.