Wat zegt de titel ‘diëtist’?

Diëtisten zijn zowel voedingsdeskundigen als dieetdeskundigen.
De titel ‘diëtist’ is wettelijk beschermd door de Wet BIG*, artikel 34. Daarin is ook de deskundigheid van een diëtist omschreven en zijn de opleidingseisen vastgelegd. Alleen afgestudeerden van de vierjarige hbo-opleidingen Voeding en Diëtetiek zijn wettelijk bevoegd om de titel ‘diëtist’ te voeren.

Privacy en beroepsgeheim.
De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en houdt zich aan de wettelijke voorschriften voor persoonsregistratie.

Kwaliteitsregister Paramedici.
Ik ben als diëtist ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Inschrijving in dit register is alleen mogelijk als de diëtist aan bepaalde criteria voldoet op onder andere het gebied van werkervaring, bij- of nascholing en post-hbo-cursussen. Zo moet de diëtist kunnen aantonen jaarlijks voldoende bijscholingen, cursussen en symposia te hebben bijgewoond. Dit biedt u als patiënt de zekerheid dat u profiteert van goede kwaliteit en up-to-date kennis.

Gea Koopman, dietist – info@dietistepe.nl – telefoon:  06-16 19 88 50