Dieet- en/of voedingsbegeleiding
na ontslag ziekenhuis of revalidatie afdeling.

Het kan zo zijn dat u tijdens uw opname in het ziekenhuis of revalidatie afdeling, onder behandeling bent/ bent geweest van een diëtist. Bij ontslag is het soms van belang dat de dieetbehandeling in de thuissituatie wordt voortgezet. Hier kunnen diverse redenen voor zijn.Wanneer u het prettig vindt in uw eigen woonplaats verder begeleid te worden, dan kunt u uw behandelend diëtist vragen de behandeling aan mij over te dragen.