Werkwijze.

Verwijzing.
Voor een bezoek aan de diëtist is een verwijsbrief nodig van de arts, specialist of tandarts, zodat uw behandeling door de zorgverzekeraar wordt vergoed. U kunt uw arts hierom vragen.

Intake gesprek.
De eerste afspraak is een intakegesprek, dit duurt ongeveer 1 uur. Tijdens het eerste gesprek kijk ik samen met u wat de aanleiding is voor uw bezoek. Ik ga in op uw persoonlijke vragen, uw klachten, uw leefsituatie, eventuele eerdere dieetervaringen, uw eetgewoonten en bewegingspatroon. Zo krijg ik een goed beeld van de situatie. Daarna stel ik met u een individueel behandelplan op.

Vervolggesprekken.
Afhankelijk van uw behoefte en de inhoud van het individuele behandelplan zullen er één of meerdere vervolggesprekken plaatsvinden. Hierin wordt besproken wat uw ervaringen zijn met het in praktijk brengen van de adviezen. U krijgt ruimte om eventuele vragen te stellen en er kunnen vervolgstappen worden gezet. De duur van de vervolggesprekken is 15-30 minuten.

Rapportage.
De verwijzend arts wordt door middel van schriftelijke rapportages op de hoogte gehouden van uw resultaten. Daarnaast kan het zijn dat ik mondeling overleg heb met uw arts. 

Privacy.
In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Ik handel conform deze wet.